Om booking

Hos FitnessHouse kan du booke dig til vores holdaktiviteter online.

Klik blot på linket "My E-club booking", og benyt medlems nr. fra FitnessHouse og din pinkode, som er de fire første cifre i dit CPR-nr.

Mangler du oplysninger, eller har du spørgsmål, kontakt da receptionen.

Under booking har du også mulighed for at:

  • Ændre personlige oplysninger. (e-mail og telefonnummer)
  • Se typen af dit medlemsskab.
  • Indtaste vægtmålinger.
  • Og se fedtprocentmålinger.

Regler for til- og afmelding

Vil du sikre dig en plads på et af vores hold, så book i god tid. Vær opmærksom på at du kan booke 14 dage frem.

Du kan også booke til hold, ved at ringe til os eller når du er i centeret. 

Er du i tvivl om hvordan du gør, så er du meget velkommen til at kontakte os i receptionen. 

Bliver du alligevel forhindret i at komme, skal du af-reservere din plads senest 3 timer før holdet starter.

Dette gælder også, hvis du står på venteliste.

Ved for sen af-reservering eller at du ikke kommer til holdet, vil der blive pålagt en bøde på 25,- kr

VÆR SÆRLIG opmærksom på, at du skal være fremmødt til holdet 10 min. før opstart. Ellers gives pladsen til et andet medlem.

Bliver du lidt forsinket, så giv os besked og på den måde kan du bevare din plads.